Ośrodek
Zamówienia publiczne
Sprawozdania finansowe

19.08.2019

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERTY z dnia 19.08.2019 r.

dotyczącego zamówienia na usługi społeczne o wartości zamówienia wyrażonej w złotych kwot od 30000 euro do 750000 euro
na usługę organizacji i przeprowadzenia kursów dla
dla osób dorosłych korzystających z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce w ramach realizacji projektu: "Klub Integracji Społecznej w Sokółce" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020.

15Informacja z otwarcia oferty


08.08.2019

ZMIANA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE

o wartości zamówienia wyrażonej w złotych kwot od 30000 euro do 750000 euro
na usługę organizacji i przeprowadzenia kursów dla
dla osób dorosłych korzystających z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce w ramach realizacji projektu: "Klub Integracji Społecznej w Sokółce" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020.

15Ogłoszenie

15Załącznik 1

15Załącznik 2

15Załącznik 3

15Załącznik 4

15Załącznik 5

15Załącznik 6

15Załącznik 7


05.08.2019

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE

o wartości zamówienia wyrażonej w złotych kwot od 30000 euro do 750000 euro
na usługę organizacji i przeprowadzenia kursów dla
dla osób dorosłych korzystających z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce w ramach realizacji projektu: "Klub Integracji Społecznej w Sokółce" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020.

15Ogłoszenie

15Załącznik 1

15Załącznik 2

15Załącznik 3

15Załącznik 4

15Załącznik 5

15Załącznik 6

15Załącznik 7


05.08.2019

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERTY

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zakup usług teleopieki oraz usługi monitorowania parametrów podopiecznych wraz z wyposażeniem w ramach projektu "Wsparcie opieki nad osobami niesamodzielnymi poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii w formie teleopieki na terenie Gminy Sokółka" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020.

15Informacja z otwarcia oferty


30.07.2019

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce ogłasza
przetarg nieograniczony
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zakup usług teleopieki oraz usługi monitorowania parametrów podopiecznych wraz z wyposażeniem w ramach projektu "Wsparcie opieki nad osobami niesamodzielnymi poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii w formie teleopieki na terenie Gminy Sokółka" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020.

15Ogłoszenie

15SIWZ


22.07.2019

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce ogłasza
przetarg nieograniczony
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zakup usług teleopieki oraz usługi monitorowania parametrów podopiecznych wraz z wyposażeniem w ramach projektu "Wsparcie opieki nad osobami niesamodzielnymi poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii w formie teleopieki na terenie Gminy Sokółka" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020.

15Ogłoszenie

15SIWZ


ZAWIADOMIENIE O WNIESIENIU ODWOŁANIA

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zakup usług teleopieki oraz usługi monitorowania parametrów podopiecznych wraz z wyposażeniem w ramach projektu "Wsparcie opieki nad osobami niesamodzielnymi poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii w formie teleopieki na terenie Gminy Sokółka" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020.

15Zawiadomienie o wniesieniu odwołania

15Odwołanie


Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce ogłasza
przetarg nieograniczony
zmiana terminu składania ofert

Przedmiotem zamówienia jest zakup usług teleopieki oraz usługi monitorowania parametrów podopiecznych wraz z wyposażeniem w ramach projektu "Wsparcie opieki nad osobami niesamodzielnymi poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii w formie teleopieki na terenie Gminy Sokółka" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020.

15Ogłoszenie

15SIWZ


Pytania do przetargu nieograniczonego

Pytania do przetargu nieograniczonego na zakup usług teleopieki oraz usługi monitorowania parametrów podopiecznych wraz z wyposażeniem w ramach projektu "Wsparcie opieki nad osobami niesamodzielnymi poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii w formie teleopieki na terenie Gminy Sokółka" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020.

15Pytania do przetargu nieograniczonego


Pytania do przetargu nieograniczonego

Pytania do przetargu nieograniczonego na zakup usług teleopieki oraz usługi monitorowania parametrów podopiecznych wraz z wyposażeniem w ramach projektu "Wsparcie opieki nad osobami niesamodzielnymi poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii w formie teleopieki na terenie Gminy Sokółka" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020.

15Pytania do przetargu nieograniczonego


Pytania do przetargu nieograniczonego

Pytania do przetargu nieograniczonego na zakup usług teleopieki oraz usługi monitorowania parametrów podopiecznych wraz z wyposażeniem w ramach projektu "Wsparcie opieki nad osobami niesamodzielnymi poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii w formie teleopieki na terenie Gminy Sokółka" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020.

15Pytania do przetargu nieograniczonego


Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce ogłasza
przetarg nieograniczony

Przedmiotem zamówienia jest zakup usług teleopieki oraz usługi monitorowania parametrów podopiecznych wraz z wyposażeniem w ramach projektu "Wsparcie opieki nad osobami niesamodzielnymi poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii w formie teleopieki na terenie Gminy Sokółka" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020.

15Ogłoszenie

15SIWZ

15Załączniki


OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO


Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce ogłasza nabór na stanowisko: OPIEKUNKA w ramach projektu: "Wsparcie opieki nad osobami niesamodzielnymi poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii w formie teleopieki na terenie Gminy Sokółka".
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiej Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020. Działanie 7.2 Rozwój usług społecznych, Poddziałanie 7.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

15Ogłoszenie na stanowisko


INFORMACJA O WYBORZE OFERTY


15Informacja o wyborze oferty


ZAPYTANIE OFERTOWE


Zapytanie ofertowe na przygotowanie i dostarczenie usługi cateringowej:
1) serwisu kawowego - o charakterze przerwy kawowej
2) przerwy obiadowej (ciepłego dwudaniowego posiłku)
w ramach projektu: "Klub Integracji Społecznej w Sokółce" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 w ramach Osi Priorytetowej VII. Poprawa spójności społecznej, Działanie 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji.

15Zapytanie ofertowe

15Zapytanie ofertowe

15Załącznik nr 1

15Załącznik nr 2

15Załącznik nr 3

15Załącznik nr 4


ZAPYTANIE OFERTOWE


Zapytanie ofertowe na stanowisko doradcy zawodowego w projekcie: "Lepsze jutro - aktywizacjia społeczno - zadowodowa osób korzystających z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce" współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

15Zapytanie ofertowe

15Załącznik do zapytania ofertowego

15Załącznik do zapytania ofertowego


ZAPYTANIE OFERTOWE


Zapytanie ofertowe na stanowisko psychologa w projekcie: "Lepsze jutro - aktywizacjia społeczno - zadowodowa osób korzystających z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce" współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

15Zapytanie ofertowe

15Załącznik do zapytania ofertowego KOREKTA AKTUALNY

15Załącznik do zapytania ofertowego KOREKTA AKTUALNY

15Załącznik do zapytania ofertowego NIEAKTUALNY

15Załącznik do zapytania ofertowego NIEAKTUALNY


WYNIK ZAPYTANIA OFERTOWEGO


Dotyczy: Informacji o wyniku zapytania ofertowego na świadzcenie specialistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania.

15Wynik zapytania ofertowego


ZAPYTANIE OFERTOWE


Dotyczy: Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce zwraca się z zapytaniem ofertowym w związku z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

15Zapytanie ofertowe

15Formularz ofertowy


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Dotyczy: przetargu nieograniczonego zorganizowanie i przeprowadzenie pięciu kursów w zakresie prawa jazdy kat. B i C z kwalifikacją, sprzedawcy, wizażu i stylizacji paznokci a także pilarza - drwala dla uczestników projektu: Program wsparcia społeczno - zawodowego dla osób objętych pomocą Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce (Numer ogłoszenia: 17064 - 2015; data zamieszczenia: 23.01.2015) oraz na stronie Zamawiającego www.opssokolka.pl

15Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA


Dotyczy: przetargu nieograniczonego zorganizowanie i przeprowadzenie pięciu kursów w zakresie prawa jazdy kat. B i C z kwalifikacją, sprzedawcy, wizażu i stylizacji paznokci a także pilarza - drwala dla uczestników projektu: Program wsparcia społeczno - zawodowego dla osób objętych pomocą Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce (Numer ogłoszenia: 17064 - 2015; data zamieszczenia: 23.01.2015) oraz na stronie Zamawiającego www.opssokolka.pl

15Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

15Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM


Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zorganizowanie i przeprowadzenie usług szkoleniowych dla Uczestników projektu: "Program wsparcia społeczno - zawodowego dla osób objętych pomocą Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

15Ogłoszenie o zamówieniu

15Siwz


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie czterech kursów w zakresie pielęgnacja zieleni, prawa jazdy kat. C + kwalifikacja wstępna przyśpieszona na przewóz rzeczy, asystenta personalno - księgowego z obsługą kasy fiskalnej oraz kursu spawacza dla uczestników Projektu (Numer ogłoszenia: 113643 - 2014; data zamieszczenia: 27.05.2014 r. oraz na stronie Zamawiającego www.opssokolka.pl ).

15Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM


Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zorganizowanie i przeprowadzenie usług szkoleniowych dla Uczestników projektu: "Program wsparcia społeczno - zawodowego dla osób objętych pomocą Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

15Ogłoszenie o zamówieniu

15Siwz


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie pięciu kursów w zakresie prawa jazdy kat. B i C, obsługi sprzetu ciężkiego, a także fryzjerskiego i florysty dla uczestników projektu: Program wsparcia społeczno - zawodowego dla osób objętych pomocą Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce (Numer ogłosenia: 18491 - 2014; data zamieszczenia: 29.01.2014) oraz na stronie Zamawiającego www.opssokolka.pl.

15Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM


Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zorganizowanie i przeprowadzenie pięciu kursów w zakresie:
1. prawa jazdy kat. B,
2. prawa jazdy kat. C + klasyfikacja wstępna na przewóz rzeczy,
3. Obsługi sprzętu ciężkiego: Operator koparko - ładowarki,
4. Fryzjerstwa,
5. Florystyki
dla Uczestników projektu: "Program wsparcia społeczno - zawodowego dla osób objętych pomocą Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

15Ogłoszenie o zamówieniu


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie dwóch modułów szkoleń w zakresie Wizaż i stylizacja paznokci oraz Magazynier z obsługa wózka widłowego dla uczestników Projektu: "Program wsparcia społeczno - zawodowego dla osób objętych pomocą Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce" (ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w dniu 3 września 2013 r. na sronach internetowych BZP www.uzp.gov.pl z numerem 355670 - 2013 oraz na stronie Zamawiającego www.opssokolka.pl)

15Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM


Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zorganizowanie i przeprowadzenie usług szkoleniowych dla Uczestników projektu: "Program wsparcia społeczno - zawodowego dla osób objętych pomocą Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

15Ogłoszenie o zamówieniu

15Siwz


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie dwóch usług szkoleniowych dla uczestników Projektu: Program wsparcia społeczno - zawodowego dla osób objętych pomocą Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce (ogłoszenie z dnia 24 kwietnia 2013 r.  z numerem 62465 - 2013).

15Zawiadomienie o wyborze oferty


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM


Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zorganizowanie i przeprowadzenie usług szkoleniowych dla Uczestników projektu: "Program wsparcia społeczno - zawodowego dla osób objętych pomocą Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

15Ogłoszenie o zamówieniu

15Siwz


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie usług szkoleniowych dla Uczestników projektu: "Program wsparcia społeczno - zawodowego dla osób objętych pomocą Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

15Zawiadomienie o wyborze oferty


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM


Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zorganizowanie i przeprowadzenie usług szkoleniowych dla Uczestników projektu: "Program wsparcia społeczno - zawodowego dla osób objętych pomocą Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

15Ogłoszenie o zamówieniu


ZAWIADOMIENIE


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz unieważnieniu postępowania.

15Zawiadomienie


INFORMACJA O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM


Informacia o zmianie w ogłoszeniu 113453 - 2012 z dnia 22.05.2012 r.

15Informacja o zmianie ogłoszenia


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM


Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zorganizowanie i przeprowadzenie usług szkoleniowych dla Uczestników projektu: "Program wsparcia społeczno - zawodowego dla osób objętych pomocą Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

15Ogłoszenie o zamówieniu


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


dotyczy przetargu nieograniczonego na przygotowanie i przeprowadzenie sześciu modułów szkoleń, (ogłoszenie z dnia 17.07.2009 r. na portalu BZP www.uzp.gov.pl z numerem 243110-2009 oraz na stronie Zamawiającego www.opssokolka.pl)

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce, na podstawie art.92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz.U.z 2007 r., Nr 223, poz.1655 z późn. zmianami), zawiadamia o dokonaniu wyboru firmy Centrum Usług Ochrony Pracy i Środowiska mgr. Anna Górkiewicz, ul. Dobra 21 w Lublinie jako nakorzystniejszej. Jest to oferta, która uzyskała największą liczbę punktów spośród ofert ważnych, niepodlegających odrzuceniu.

W wyniku przeprowadzonej oceny ofert, uzyskały one następującą punktację:

Nr. oferty Nazwa Wykonawcy Liczba uzyskanych punktów
1. Centrum Usług Ochrony Pracy i Środowiska
mgr. Anna Górkiewicz
ul. Dobra 21
20-350 Lublin
100
2. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku
Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Sokółce
ul. Grodzieńska 76
16-100 Sokółka
93,75

Zamiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 pzp.

Numer ogłoszenia w BZP: 243110-2009, data zamieszczenia 17.07.2009

1.Nazwa i adres Zamawiającego: Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce, ul. Wojska Polskiego 7,
16-100 Sokółka, tel. 085 711 20 64
2.Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
3.Adres strony internetowej zawierającej specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ): www.opssokolka.pl
4.Określenie przedmiotu zamówienia:

  1)Przedmiot zamówienia obejmuje przygotowanie i przeprowadzenie sześciu modułów szkoleń,    zgodnie z niżej określonymi wymaganiami i zakresie:
        a) Kurs komputerowy:
        b) Kurs "Opiekun osób starszych z kursem masażu":
        c) "Nowoczesny sprzedawca":
        d) Kurs gastronomiczny:
        e) "Kierowca wózków jezdniowych":
        f) Nauka układania kostki brukowej:
   2) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani złożenia oferty    przewidującej odmienny niż określony w SIWZ sposób wykonania zamówienia (oferty wariantowej);    3) Nazwa i kod CPV: usługi szkoleniowe - 80.50.00.00-9;
   usługi szkolenia zawodowego -80.53.00.00- 8; usługi szkolenia komputerowego - 80.53.31.00-0.
5.Przewidywany termin wykonania zamówienia publicznego: Od sierpnia 2009 r. do 30 listopada 2009r.
6.O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym:
     a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, a w szczególności posiadają wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy, właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej;
     b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
     c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
     d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 pzp.
7. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły "spełnia - nie spełnia" w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach wyszczególnionych w SIWZ, tj.:
     a) oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 pzp [zawarte na formularzu ofertowym - załączniku nr 1 do SIWZ);
     b) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
     c) zaświadczenie o wpisie do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej, wydane zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69 poz. 415 z późn. zm.).
8. Miejsce i termin składania ofert: Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sokółce, ul. Wojska Polskiego 7, 16-100 Sokółka, pok7 SEKRETARIAT, w terminie najpóźniej do dnia 31 lipca 2009 r. ,do godz. 11.00.
9. Miejsce i termin otwarcia ofert: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31 lipca 2009 r.. przy ul. Wojska Polskiego 7 w Sokółce, pok. 9 o godzinie li30.
10. Kryterium oceny ofert: Cena- 100%
11. Wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
12. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej, ustanowieniu dynamicznego systemu zakupów oraz o przewidywanym zastosowaniu aukcji elektronicznej: Zamawiający nie zamierza i nie przewiduje korzystać z wyżej wymienionych narzędzi.
13.Termin związania ofertą: do dnia 28 sierpnia 2009 r.
14.Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami:
Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do kontaktu jest: Małgorzata Tochwin
tel/ fax. 085 711 20 64, adres e-mail: opssok@op.pl.

Ogłoszenie o przetargu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3