Ośrodek
Zamówienia publiczne
Sprawozdania finansowe
Petycje
Akty prawne

Aktualności

24.03.2020

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Starszy administrator.

15Informacja o wyniku naboru

15Lista kandydatów

15Ogłoszenie

15Kwestionariusz osobowy

15Oświadczenie

15Zgoda na przetwarzanie danych osobowych


28.06.2018

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze PRACOWNIK SOCJALNY.

15Ogłoszenie

15Kwestionariusz osobowy

15Kwestionariusz osobowy

15Oświadczenie

15Oświadczenie


28.06.2018

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze GŁÓWNY KSIĘGOWY.

15Ogłoszenie

15Kwestionariusz osobowy

15Kwestionariusz osobowy

15Oświadczenie

15Oświadczenie


28.06.2018

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze KSIĘGOWY.

15Ogłoszenie

15Kwestionariusz osobowy

15Kwestionariusz osobowy

15Oświadczenie

15Oświadczenie


16.02.2017

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce ogłasza nabór na stanowisko PSYCHOLOGA.

15Oferta pracy


07.01.2016

Zarządzenie Nr 2/2016 w sprawie wyboru partnera, podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku, do projektu w ramach Osi Priorytetowej VII Poprawa spojnosci społecznej Działanie 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.

15Zarządzenie Nr 2/2016 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce z dnia 05.01.2016 roku


15.12.2015

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce ogłasza otwarty nabór na wybór partnera, podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku, do projektu w ramach Osi Priorytetowej VII Poprawa spójności połecznej, Działanie 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.

15Zarządzenie Nr 4/2015 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce z dnia 15.12.2015 roku

15Regulamin

15Ogłoszenie

15Zał. nr. 1 do ogłoszenia o otwartym naborze Partnera

15Zał. nr. 1 do ogłoszenia o otwartym naborze Partnera


18.03.2011

Informacia o wyniku naboru na stanowisko informatyka

15Ogłoszenie o wyniku naboru - informatyk


11.03.2011

Ogłoszenie o wyniku spełnienia wymogu formalnego w ogłoszeniu o naborze na stanowisko informatyka (1/2) etatu w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sokółce

15Ogłoszenie o wymogach - informatyk


28.02.2011

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce ogłasza nabór na stanowisko INFORMATYKA (1/2 etatu) w Ośrodku Pomocy Społecznej

15Ogłoszenie o naborze - informatyk


17.12.2010

Wyniki otwartego konkursu ofert na świadczenie usług opiekuńczych W dniu 16 grudnia 2010r. Komisja Konkursowa dokonał otwarcia ofert na świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania obejmujących pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zalecaną przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Wyniki otwartego konkursu ofert na świadczenie usług opiekuńczych

24.11.2010

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej :
Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania obejmujących pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zalecaną przez lekarza pielegnację oraz w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

15 Ogłoszenie o otwarym konkursie na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej

15 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej


04.08.2009
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przygotowanie i przeprowadzenie sześciu modułów szkoleń

wiecej...
20.07.2009
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przeprowadzenie sześciu modułów szkoleń w ramach projektu : "Program wsparcia społeczno-zawodowego dla osób objętych pomocą Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce"

wiecej ....